Poznámky z Windows Community Standupu (únor 2018)

Výojářský videokanál Channel9 22. února hostoval další epizodu Widows Community Standup s Kevinem Gallo a Andrewem Whitechapelem.

Třemi hlavními tématy o kterých se diskutovalo byly konzolové UWP aplikace, víceinstanční aplikace a otevřenější přístup k souborovému systému. Záznam si můžete pustit na Channel9 anebo přímo zde.

Pokud se ale jen chcete rychle dočíst o hlavních novnkách, přečtěte si zbytek článku, protože jsem pro vás připravil kompaktní výtah 🙂 .

Pokračovat ve čtení “Poznámky z Windows Community Standupu (únor 2018)”

Notes from Windows Community Standup (February 2018)

Channel9 hosted a Widows Community Standup on February 22 featuring Kevin Gallo and Andrew Whitechapel.

The three main topics that were discussed were UWP Console applications, multi-instance apps and broader file access. You can watch the recording on Channel9 or right here.

If you just want to get a quick peek at the news, read on the rest of the article, because I have prepared a compact summary for you 🙂 .

Pokračovat ve čtení “Notes from Windows Community Standup (February 2018)”

Tip: Force-reinstall NuGet balíčků

NuGet je skvělý package manager, ale někdy se nechová tak jak bychom chtěli a balíčky se stáhnou nekompletně nebo nejsou správně referencovány ve vašem projektu. Kdykoliv na toto narazíte, vyplatí se zkusit force-reinstall všech balíčků.

Ve Visual Studiu otevřete Tools -> NuGet Package Manager -> Package Management Console . V otevřeném okně Package Manager Console pak napište následující příkaz:

To projde všechny nainstalované balíčky ve vašem solution a přeinstaluje je.

Pokud chcete provést force-reinstall balíčků pouze pro jeden konkrétní projekt namísto celého řešení, můžete přidat přepínač -ProjectName:

NuGet

Tip: Force-reinstall NuGet packages

NuGet is a great package manager, but sometimes it misbehaves and packages are either not properly downloaded or are not properly included in your project. Whenever you come across this, I recommend doing a force-reinstall of all packages.

In Visual Studio go to Tools -> NuGet Package Manager -> Package Management Console . In the Package Manager Console window then enter the following command:

This will go package by package and force-reinstall them the opened solution.

If you want to force-reinstall packages only for one specific project instead of the whole solution, you can add the -ProjectName switch:

NuGet

Skrytí hlavičky NavigationView v UWP

Ovladací prvek NavigationView který byl přidán v aktualizaci Fall Creators Update pro Windows 10 je velmi užitečný nástroj pro vytváření uživatelsky přívětivé hamburger menu navigace, která zapadá do UX guidelines UWP aplikací. NavigationView obsahuje prostor pro hlavičku, kam můžete vložit titulek vaší stránky aplikace. Co když však hlavičku nechceme zobrazovat? Pokračovat ve čtení “Skrytí hlavičky NavigationView v UWP”