Výběr formátu správy NuGet balíčků pro nové projekty

Nové Visual Studio 2017 přichází s podporou pro nový formát správy NuGet balíčků – PackageReference, který nahrazuje staré formáty Packages.config a project.json a přidává odkazy na balíčky přímo do projektového souboru. Tento formát by měl být do budoucna pro NuGet standardem (nebo-li, slovy NuGet týmu “the one NuGet standard to rule them all” 🙂 ), ale není podporován ve starších verzích Visual Studia. Podle vašho konkrétního scénáře můžete chtít zvolit vhodný formát správy balíčku přesně podle typu projektu, na kterém pracujete. Naštěstí Visual Studio právě tuto možnost nabízí pomocí nového nastavení. Pokračovat ve čtení “Výběr formátu správy NuGet balíčků pro nové projekty”

Choosing NuGet package management format for new projects

The new Visual Studio 2017 comes with support for a new PackageReference package management format, which replaces the old Packages.config and project.json formats and puts the package references directly in the project file.This is bound to be the standard for NuGet in the future (or the one NuGet standard to rule them all, as they say 🙂 ), but is not supported in older versions of Visual Studio. Depending on your scenario, you might want to choose the appropriate package management format that suits your needs. Luckily, Visual Studio offers you this option via a new setting. Pokračovat ve čtení “Choosing NuGet package management format for new projects”

Použití vlastního nuget.exe v konfiguraci buildu na VSTS

Krátce po vydání Visual Studia 2017 přidal tým Visual Studio Team Service nový hostovaný build agent Hosted VS2017 který zahrnuje podporu pro všechny nejnovější verze vývojářských nástrojů Microsoftu. Bohužel, přestožee build task pro Visual Studio build novou verzi 2017 podporuje, nejnovější verze NuGetu ještě přidána nebyla. Naštěstí je ale možné při buildu použít vlastní nuget.exe a použít jej pro restore balíčků projetku, který používá nové <PackageReference> v projektovém souboru csproj. Pokračovat ve čtení “Použití vlastního nuget.exe v konfiguraci buildu na VSTS”

Using custom nuget.exe in VSTS build process

Soon after the release of Visual Studio 2017, the Visual Studio Team Services team has added a Hosted VS2017 build agent that has support for all the latest and greatest technologies. Unfortunately although the build task with Visual Studio 2017 is itself present, the newest version of NuGet wasn’t added, yet. Fortunately, it is possible to use a custom nuget.exe to circumvent this issue and be able to restore packages for project using the new csproj format with <PackageReference>. Pokračovat ve čtení “Using custom nuget.exe in VSTS build process”