Poznámky z Windows Community Standupu (únor 2018)

Výojářský videokanál Channel9 22. února hostoval další epizodu Widows Community Standup s Kevinem Gallo a Andrewem Whitechapelem.

Třemi hlavními tématy o kterých se diskutovalo byly konzolové UWP aplikace, víceinstanční aplikace a otevřenější přístup k souborovému systému. Záznam si můžete pustit na Channel9 anebo přímo zde.

Pokud se ale jen chcete rychle dočíst o hlavních novnkách, přečtěte si zbytek článku, protože jsem pro vás připravil kompaktní výtah 🙂 .

Pokračovat ve čtení “Poznámky z Windows Community Standupu (únor 2018)”

Notes from Windows Community Standup (February 2018)

Channel9 hosted a Widows Community Standup on February 22 featuring Kevin Gallo and Andrew Whitechapel.

The three main topics that were discussed were UWP Console applications, multi-instance apps and broader file access. You can watch the recording on Channel9 or right here.

If you just want to get a quick peek at the news, read on the rest of the article, because I have prepared a compact summary for you 🙂 .

Pokračovat ve čtení “Notes from Windows Community Standup (February 2018)”

Skrytí hlavičky NavigationView v UWP

Ovladací prvek NavigationView který byl přidán v aktualizaci Fall Creators Update pro Windows 10 je velmi užitečný nástroj pro vytváření uživatelsky přívětivé hamburger menu navigace, která zapadá do UX guidelines UWP aplikací. NavigationView obsahuje prostor pro hlavičku, kam můžete vložit titulek vaší stránky aplikace. Co když však hlavičku nechceme zobrazovat? Pokračovat ve čtení “Skrytí hlavičky NavigationView v UWP”

Simulace vstupu v UWP aplikacích

Jednou z méně známých funkcí UWP API je možnost simulace vstupu (input injection). Tu lze s výhodou využít, když chcete uživateli nabídnout automatickou prohlídku aplikací, poskytnout zpětnou vazbu uživatelům asistenčních technologií nebo implementovat ve vaší aplikaci možnost vzdálené pomoci. V tomto článku si prohlédneme jmenný prostor Windows.UI.Input.Preview.Injection a ukážeme si, jak používat jeho členy. Pokračovat ve čtení “Simulace vstupu v UWP aplikacích”

Injecting input in UWP apps

One of the less known capabilities of UWP apps is the ability to inject input. This is especially useful if you want to give the user a guided tour through the app, offer immediate feedback to users with assistive technologies or implement a remote help functionality into your app. In this article we will explore what the Windows.UI.Input.Preview.Injection namespace has to offer and how can you use it in your app. Pokračovat ve čtení “Injecting input in UWP apps”