Náhrada [ExpectedException] ve WinRT Test Library

Při psaní unit testů pro Windows Store aplikaci jsem zapisoval test, který kontroloval, zda kód vyvolá očekávanou výjimku. Pro non-WinRT projekty je možné použít kód následujícího typu:

[TestMethod]
[ExpectedException(typeof(DivideByZeroException))]
public async Task Test()
{
  int result = ( new Calc() ).Divide( 3, 0 );
}

Z Unit Test Library pro WinRT byl ale atribut ExpectedException  odebrán. Byl však nahrazen mnohem praktičtější a užitečnější metodou Assert.ThrowsException :

[TestMethod]
public async Task Test()
{
  Assert.ThrowsException<DivideByZeroException>( () => { new Calc() ).Divide( 3, 0 );} );
}

Jako typový parametr stačí uvést typ očekávané výjimky a jako argument použijeme lambda expression (či instanci Action ), která obsahuje kód, jež má výjimku vyvolat.

Buy me a coffeeBuy me a coffee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.