WinRT KeyDown volán dvakrát pro klávesu Enter

Všiml jsem si zvláštního problému, ke kterému dochází při zpracování události KeyDown. Když uživatel stiskne klávesu ‘Enter’, tato událost je ve skutečnosti ve WinRT zpracována dvakrát (alespoň pro ovladací prvky TextBoxPasswordBox  u kterých jsem si tohoto chování všiml). Podívejte se na následující příklad:

Co se stane, když uživatel uvnitř textového pole, které má zaregistrovaný tento