WinRT chyták – “one shot” Timer BackgroundTask se neodregistruje po jeho “one shot”

Nejprve – omlouvám všem fanouškům Jacka Reachera, tento článek není o jedné z knih této série, leč jeho název ji obsahuje rovnou dvakrát 🙂 .

V mé poslední vydané Windows 10 aplikaci Event Countdowns jsem udělal nešťastnou chybu. Při registraci Background Tasku který měl aktualizovat dlaždice aplikace každých 30 minut jsem použil následující kód:

Na první pohled nic neobvyklého. Nebo – to jsem si alespoň myslel. Den po vydání aplikace jsem se podíval na připnutou dlaždici odpočítávající čas do premiéry filmu Captain America: Civil War a s velkým překvapením zjistil, že zobrazený zbývající čas je byl o den posunutý! Okamžitě jsem zkontroloval zdrojový kód a po několika minutách zběsilého debugování jsem objevil skryté zlo – druhý parametr konstruktoru třídy TimeTrigger.

Druhý parametr, oneShot, určuje, zda task bude spuštěn pouze jednou (hodnota true) nebo periodicky (hodnota false).

Moje naivní řešení tedy spočívalo ve výměně true za false a protože na počítači aplikace fungovala bez problémů, publikoval jsem aktualizovanou verzi na Store.

Když nová verze aplikace dorazila na můj telefon, s radostí jsem ji nainstaloval, spustil a čekal, až dlaždice znovu oživnou. A čekal jsem. A čekal jsem. A… nic.

Byl jsem zmaten a nechápal jsem, kde může být rozdíl mezi počítačem a telefonem. Tak jsem se znovu vrátil ke zdrojovému kódu a znovu jej promyslel. A pak – jsem to uviděl.

Přirozeně jsem předpokládal, že jakmile oneShot Background Task je jednou spuštěn, systém jej automaticky odregistruje. Ve skutečnosti tomu tak ale není.

I poté co oneShot trigger spustí Background Task, task stejně zůstane zaregistrován!

To znamená, že po instalaci aktualizované verze aplikace na můj telefon a jejím spuštění se při pokusu o registraci tasku kód zastavil na kontrole podmínky  task != null  která se vyhodnotila jako true, protože task byl stále zaregistrován, přestože již proběhl!

Finální řešení tedy vyžadovalo vynutit odregistrování Background Tasku a jeho znovuzaregistrování s oneShot nastaveným na false.

Bug je odchycen a dlaždice znovu žijí!

 

Buy me a coffeeBuy me a coffee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.