Tip: Roztažení položek seznamu v UWP na šířku

Ovládací prvky ListView a ListBox v univerzální platformě Windows je možné snadno využít pro zobrazení seznamů v uživatelském rozhraní aplikace. Ve výchozí podobě zabírají jednotlivé položky seznamu pouze ten prostor, který skutečně potřebují, což se často nehodí, protože je chceme roztáhnout na celou šířku ovládacího prvku. Jak toho dosáhnout?

Jak vynutit otevření CommandBaru směrem dolů

Ovládací prvek CommandBar  je důležitou komponentou pro design UWP aplikací. Jde o evoluci konceptu   AppBar , který je dostupný již od dob Windows Phone 7, ale v případě UWP má výrazně více funkcí. Stále však chybí možnost určit směr, kterým se command bar bude otevírat. Problém Výchozí chování CommandBaru je otevření směrem nahoru vždy, kdy není na samotném horním okraji

Jak přidat nová zařízení pro náhled v XAML designeru

Visual Studio XAML Designer pro Univerzální platformu Windows nabízí výběr zařízení pro náhled pro různé kombinace rozlišení a škálování. Bohužel, výchozí seznam nemusí být dostačující, obzvláště pokud chcete optimalizovat pro nějaké konkrétní zařízení, které na něm nefiguruje. Je možné nabídku rozšířit na více zařízení?

Tip: Složené závorky v XAML Binding ConverterParameter

Při práci na jedné z UWP aplikací jsem chtěl vytvořit value converter založený na metodě  string.Format , abych mohl s pomocí ConverterParameter upravit nabindovanou hodnotu a výsledek použít jako klíč pro lokalizaci. Když jsem se poté pokusil projekt sestavit, čekala mě následující nepříliš čitelná chyba:

Přestože chybová hláška ani výseldný chybový soubor nebyly moc nápomocné, naštěstí byly změny

Výkonnost nastavení UWP aplikací

Univerzální platforma Windows obsahuje ApplicationData API, které poskytuje snadnou cestu pro ukládání a čtení aplikačních a uživatelských nastavení. Pokud jej však ve vaší aplikaci potřebujete používat velmi často, můžete narazit na výkonnostní problémy. Jak s nimi naložit?

Úskalí třídy VisualStateManager

VisualStateManager je velmi užitečný při sestavování XAML designu. Spolu s AdaptiveTriggery v UWP umožňuje snadno přecházet mezi jednotlivými stavy rozložení tak, aby aplikace vypadala skvěle na každém displeji. Měli bychom si však dát pozor na dva nenápadné problémy, na které v souvislosti s touto třídou můžeme narazit.