Tip: Použití format stringu v C# string interpolation

String interpolation syntaxe představená v C# 6 poskytuje snadnou a čitelnou alternativu k string.Format. Přestože jsem ji použil již mnohokrát, teprve nedávno jsem se však dozvěděl, že podporuje i format string syntaxi, která byla do té doby důvodem, proč jsem se vracel ke starému string.Format. Například:

string.Format("{0:.#####}", number)

Lze napsat kompaktněji pomocí string interpolation jako:

$"{number:.#####}"

Použití je analogické v obou případech – format string je označen znakem dvojtečky (:).

Buy me a coffeeBuy me a coffee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.