Vzor singleton v Unity

Návrhový vzor singleton je užitečný při psaní komponent v Unity jako je game manager nebo localization manager. Rád bych se s vámi podělil o implementaci, kterou nyní používám ve svém projektu.

Inspirace

Při návrhu své implementace jsem se inspiroval několika zdroji:

  • Localization Manager sample – přístup používající metodu Awake() , která po vytvoření první instance všechny nové zničí.
  • Unity Community Wiki – tato implementace zaručeně vytvoří pouze jednu instanci a je thread-safe díky zámkům.
  • Singleton pattern od Jona Skeeta – již poněkolikáté jsem zavítal na tento excelentní blog post o implementaci singletonu v C#, vřele doporučuji přečíst!

Kód


public abstract class Singleton<T> : MonoBehaviour where T : MonoBehaviour
{
private static readonly Lazy<T> LazyInstance = new Lazy<T>(CreateSingleton);
public static T Instance => LazyInstance.Value;
private static T CreateSingleton()
{
var ownerObject = new GameObject($"{typeof(T).Name} (singleton)");
var instance = ownerObject.AddComponent<T>();
DontDestroyOnLoad(ownerObject);
return instance;
}
}
//usage:
public class GameManager : Singleton<GameManager>
{
}

view raw

Singleton.cs

hosted with ❤ by GitHub

Poznámka: Tento kód vyžaduje kvůli typu  Lazy<T> povolení .NET 4 scripting runtime.

  1. Otevřte nastavení Edit > Project Settings > Player.
  2. V záložce Configuration klikněte na drop-down Scripting Runtime Version a vyberte .NET 4.x Equivalent. Pro použití změn bude nutné restartovat Unity.

Vysvětlení

Má verze singletonu je implementovaná jako generická třída která dědí od MonoBehaviour. To je nutné pro přístup k metodě DontDestroyOnLoad kterou využíváme v CreateSingleton.

Typový argument také dědí od MonoBehaviour abychom dostávali všechny zprávy jako je Awake, Start a Update. Při použití ve zděděné tříde předáváme ji samotnou jako typový argument. To se může zdát “zacyklené” ale jednoduše tím říkáme “třída X je singleton typu X”.

Pro vzor samotný jsem zvolil verzi s použitím Lazy<T> kterou doporučuje Jon Skeet ve svém článku. Lazy<T> se za nás postará o thread-safety a tak se vyhneme nutnosti používat v kódu zámky.

Inicializace instance singletonu je přímočará – vytvoříme si nový prázdný GameObject, připojíme k němu naši komponentu a označíme jej tak, aby nebyl při načtení nové scény odstraněn.

 

Buy me a coffeeBuy me a coffee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.