Microsoft Build 2018 – den (-1) a 0

Poté co jsem zmeškal dva ročníky konference Microsoft Build se mi poštěstilo získat neodolatelnou nabídku od Mixed Reality týmu v Microsoftu, abych letos největší vývojářské dostaveníčko Microsoftu v Seattle navštívil, a samozřejmě jsem tuto příležitost nemohl odmítnout. Tento příspěvek shrnuje dění ve dvou dnech před samotným eventem – sobotu a neděli.

The dark theme of this year's logo is cool
Tmavé logo Buildu sluší 🙂

Pokračovat ve čtení “Microsoft Build 2018 – den (-1) a 0”

Microsoft Build 2018 – day (-1) and 0

After missing out for two years on Microsoft Build I was lucky enough to get an irresistible offer from the Mixed Reality team at Microsoft to join this year’s developer conference in Seattle and naturally I seized this opportunity without second thoughts. This post summarizes the pre-event days – Saturday and Sunday before the show.

The dark theme of this year's logo is cool
The dark theme of this year’s logo is cool

Pokračovat ve čtení “Microsoft Build 2018 – day (-1) and 0”

Přidání GitHub upstream remote do Visual Studia

Vytvoření forku GitHub projektu a jeho naklonování pomocí Visual Studia je otázkou několika kliknutí. Jak ale udržet svůj fork aktuální vůči původnímu repozitáři a to přímo přes okno Team Explorer? Stačí přidat upstream remote.

V Team Exploreru otevřte váš naklonovaný fork a po kliknutí na titulek v menu vyberte Settings.

Settings
Settings

V otevřené stránce přejděte na Repository Settings a poté najděte dole sekci Remotes:

Remotes
Remotes

Klikněte na odkaz Add. Otevře se dialog Add Remote, kde stačí vyplnit:

  • Name upstream
  • Fetch – URL původního GitHub repozitáře ke kterému jste vytvořili fork
  • Push – stejné jako Fetch
  • Push matches fetch – nechte zaškrtnuté
Adding upstream remote
Přidání upstream remote

Potvrďte volby tlačítkem Save a to je téměř vše. Nyní již jen musíme provést fetch aktuálního stavu upstreamu. Klepněte znovu na titulek uvnitř okna Team Exploreru a přejděte na stránku Sync:

Sync
Sync

V horním menu otevřete odkaz Fetch, vyberte v rozbalovacím menu upstream a potrvďtě tlačítkem Fetch. Nyní budou branche z repozitáře dostupné v menu Branches a můžete snadno provést merge poslendích změn z upstream do vašeho forku.

Adding GitHub upstream remote in Visual Studio

Forking and opening a GitHub repo in Visual Studio is a matter of seconds. But how to keep your fork up-to-date easily, all within the Team Explorer window? All you need to do is to add the upstream remote.

Navigate to your cloned fork in Team Explorer, click the title bar to reveal repository menu and select Settings.

Settings
Settings

In the opened page select Repository Settings and then find the Remotes section at the bottom:

Remotes
Remotes

Click the Add link to open the Add Remote dialog window. Here fill out:

  • Name – upstream
  • Fetch – URL of the original GitHub repository you forked
  • Push – same as Fetch
  • Push matches fetch – leave checked
Adding upstream remote
Adding upstream remote

Confirm with Save and that’s almost it. Now we just need to do a fetch to get the current state of the upstream. Click the title of the Team Explorer window again and navigate to Sync:

Sync
Sync

And from the top menu click the Fetch link, select upstream from the dropdown menu and click Fetch. Now the branches from the repository should be available in the Branches view and you can merge the latest changes from upstream in your fork.

Poznámky z Windows Community Standupu (únor 2018)

Výojářský videokanál Channel9 22. února hostoval další epizodu Widows Community Standup s Kevinem Gallo a Andrewem Whitechapelem.

Třemi hlavními tématy o kterých se diskutovalo byly konzolové UWP aplikace, víceinstanční aplikace a otevřenější přístup k souborovému systému. Záznam si můžete pustit na Channel9 anebo přímo zde.

Pokud se ale jen chcete rychle dočíst o hlavních novnkách, přečtěte si zbytek článku, protože jsem pro vás připravil kompaktní výtah 🙂 .

Pokračovat ve čtení “Poznámky z Windows Community Standupu (únor 2018)”

Notes from Windows Community Standup (February 2018)

Channel9 hosted a Widows Community Standup on February 22 featuring Kevin Gallo and Andrew Whitechapel.

The three main topics that were discussed were UWP Console applications, multi-instance apps and broader file access. You can watch the recording on Channel9 or right here.

If you just want to get a quick peek at the news, read on the rest of the article, because I have prepared a compact summary for you 🙂 .

Pokračovat ve čtení “Notes from Windows Community Standup (February 2018)”