XAML Compiled Bindings (výkonnostní tip pro Xamarin.Forms)

Data binding je excelentní vlastnost návrhového vzoru MVVM a umožňuje oddělení view a view modelů. Protože jsou Xamarin.Forms MVVM-first framework, použití data bindingu je jasnou volbou. Protože však data binding používá reflexi, může mít negativní dopad na výkon celé aplikace. Naštěstí Xamarin.Forms podporují Compiled Bindings, které jsou podobné syntaxi x:Bind v UWP a umožňují vyhodnocení všech

Supporting light theme taskbar icons in UWP

The Windows 10 Insider Preview build 18282 for the first time revealed a beautiful light theme of the Windows Shell (Start menu, Taskbar and Action Center). Many stock apps have already been updated to support this color scheme so in this article, we will check out how to add support for light theme task bar

Podpora světlého motivu u taskbar ikon v UWP

Zkušební verze Windows 10 Insider Preview verze 18282 poprvé představila světu krásný světlý motiv systémového shellu (menu Start, taskbaru a centra akcí). Mnoho systémových aplikací bylo aktualizováno pro podporu tohoto barevného nastavení, takže se podíváme, jak podporu světlého motivu taskbar ikon můžeme přidat i do našich UWP aplikací!

Tip: Použití format stringu v C# string interpolation

String interpolation syntaxe představená v C# 6 poskytuje snadnou a čitelnou alternativu k string.Format. Přestože jsem ji použil již mnohokrát, teprve nedávno jsem se však dozvěděl, že podporuje i format string syntaxi, která byla do té doby důvodem, proč jsem se vracel ke starému string.Format. Například:

Lze napsat kompaktněji pomocí string interpolation jako:

Quick tip: Using format strings with string interpolation in C#

String interpolation syntax introduced in C# 6 provides a convenient and readable alternative to string.Format. I have used it many times, but only recently have I learned it supports format string syntax as well, which was previously the reason I had to fall back to using string.Format. For example:

Can be written succinctly using