Náhrada [ExpectedException] ve WinRT Test Library

Při psaní unit testů pro Windows Store aplikaci jsem zapisoval test, který kontroloval, zda kód vyvolá očekávanou výjimku. Pro non-WinRT projekty je možné použít kód následujícího typu:

Z Unit Test Library pro WinRT byl ale atribut ExpectedException  odebrán. Byl však nahrazen mnohem praktičtější a užitečnější metodou Assert.ThrowsException :

Jako typový parametr stačí uvést typ očekávané

Přístup k WebView cookies ve WinRT

Při vývoji mé Windows 8.1 aplikace jsem potřeboval využít ASP.NET Identity pro autentizaci v ASP.NET Web API službě. Protože Identity kromě klasického lokálního přihlašování nabízí i možnost sociálního (externího) přihlašování přes Facebook, Microsoft Account a další, rozhodl jsem se implementovat i tuto funkčnost. Bohužel, autentizace tímto způsobem vyžadovala využití cookies, které musí být následně přeposlány dál na endpoint, který dokončí registraci

StorageApplicationPermissions ve WinRT

Windows 8 a Windows Phone 8.1 mají z důvodu maximalizace bezpečnosti velmi omezené API na přístup k souborům. Po nastavení některých Capabilities aplikace v jejím manifestu můžete sice přistupovat k několika základním pseudo-složkám – tedy knihovnám Obrázky, Hudba a Videa (plus enterprise aplikace na Windows 8 k Dokumentům), ale přístup k dalším složkám a souborům

Synchronizace nastavení ve Visual Studiu 2013 a 2015

Jednou z mých nejoblíbenějších novinek ve Visual Studiu 2013 a 2015 je možnost automaticky synchronizovat nastavení prostředí přes různá zařízení, na kterých je vývojář přihlášen. Co je ještě lepší – roaming nastavení je defaultně zapnut, takže pro jeho využívání opravdu stačí se přihlásit svým účtem Microsoft Account do Visual Studia. Podívejme se na některé detaily. 

Odstranění zvýraznění dotyku na odkazech na WP a iOS

Při testování vašich webů na mobilních webových prohlížečích se můžete dovědět, že Windows Phone a iOS automaticky aplikují speciální zvýrazňování ve chvíli, kdy uživatel klepne na jakýkoliv odkaz na stránce – jde o lehké zašednutí celého prostoru na kterém je odkaz zobrazen. Přestože toto chování může být v mnoha případech užitečné, hlavně pro to, aby

Jak zobrazit více obsahu na Windows 8.1

Nedávno jsem narazil na skvělou funkci nového Windows 8.1 Modern UI, která majitelům notebooků a tabletů s vysokým rozlišením umožní zobrazit mnohem více obsahu (za cenu zmenšení jednotlivých prvků).§ Na Microsoft Surface Pro 2 vypadá obrazovka Start přibližně tak jako na následujícím obrázku – zobrazují se čtyři řádky středně velkých dlaždic nad sebou. Ve výchozím nastavení

ItemsSource a SelectedItem

Poměrně obvyklou chybou při psaní XAMLu (především u mě, já ji doslova nemohu přestat psát) je prohození pořadí dependency properties ItemsSource a SelectedItem u ovládacích prvků pro zobrazení výběrových seznamů. Ukažme si to v kontextu prvku ListView ve WinRT. Pro binding kolekce k ListView použijeme vlastnost ItemsSource. Pro vybrání jednoho z jejích prvků použijeme SelectedItem.

To zní dobře ne? Bohužel. XAML

Nefunkční lokalizace ve WinRT?

Tento týden jsem musel řešit velice záhadné chování při snaze o lokalizaci aplikace pro Windows 8.1. Jako obvykle jsem si připravil třídu pro lokalizaci, přidal odpovídající soubory *.resw, texty pro lokalizaci v en a cs a nakonec na XAML stránkách stringy přes binding napojil. Vše se zdálo v pořádku až na ten malý detail, že fungovala pouze anglická