Cool způsob jak naplnit pole hodnotou v .NET Core

Dokážete spočítat, kolikrát jste napsali něco jako: Nebo, pokud milujete LINQ, (a nevadí vám mírně horší výkonnost)? Pokud jste odpověděli “nekonečněkrát” či více, vyzkoušejte nový způsob k dispozici v .NET Core 2.0 a novějších: Array.Fill přináší to nejlepší z obou světů – je stručnější než ručně psaný for cyklus zatímco je rychlejší než Enumerable.Repeat. A

Příběh o tom, že závorky navíc nikdy neuškodí

Dnes jsem se pokoušel implementovat čtení hodnot ushort z little-endian pole bytů. Kód pro čtení jedné hodnoty byl jednoduchý – posunu druhý byte o 8 bitů doleva a přičtu byte první: Co by se mohlo pokazit? Ukázlo se, že dost. Kód dával úplně nesprávné výsledky. Tak jsem použil pro kontrolu BitConverter.ToUInt16 a skutečně, hodnoty byly

Quick tip: Using format strings with string interpolation in C#

String interpolation syntax introduced in C# 6 provides a convenient and readable alternative to string.Format. I have used it many times, but only recently have I learned it supports format string syntax as well, which was previously the reason I had to fall back to using string.Format. For example:

Can be written succinctly using

Kontrola režimu náhledu v Xamarin.Forms

Visual Studio pro Windows a Mac nyní obsahuje Xamarin XAML Previewer, který nám umožňuje zobrazit náhled vašich Xamarin.Forms XAML souborů bez nutnosti spuštění aplikace. Bohužel v některých případech může obsahovat konstruktor vašich stránek kód, se kterým si Previewer nedokáže poradit (například service resolution, apod.) a spadne. Můžeme snadno ověřit zda aplikace běží v režimu náhledu