Connect(); 2017

Another year has come and with it the fourth annual on-line Microsoft Connect conference. Between 15th and 17th November you could watch the newest goodness from Microsoft for all developers on all platforms. Two main keynotes were dedicated to intelligent cloud and building intelligent applications of the future. Let’s see what Scott Guthrie (of course

Connect(); 2017

Rok se s rokem sešel a přinesl nám další, již čtvrtý, ročník oblíbené vývojářské konference Microsoft Connect . Ve dnech 15. – 17. listopadu jste mohli on-line sledovat novinky od Microsoftu pro všechny vývojáře, na všech platformách. Dvě hlavní keynote byly věnovány inteligentnímu cloudu a vývoji inteligentních aplikací budoucnosti. Pojďmě se podívat, co nám Scott Guthrie