Jak přidat nová zařízení pro náhled v XAML designeru

Visual Studio XAML Designer pro Univerzální platformu Windows nabízí výběr zařízení pro náhled pro různé kombinace rozlišení a škálování. Bohužel, výchozí seznam nemusí být dostačující, obzvláště pokud chcete optimalizovat pro nějaké konkrétní zařízení, které na něm nefiguruje. Je možné nabídku rozšířit na více zařízení?

Výchozí seznam zařízení ve Visual Studio XAML Designeru

Pokračovat ve čtení “Jak přidat nová zařízení pro náhled v XAML designeru”

How to add new preview devices to the XAML Designer

The Visual Studio XAML Designer for Universal Windows Platform offers design-time device previews for several different screens size and scaling combos. Unfortunately, the default selection might not be sufficient for you in some cases, especially when you want to optimize for a specific screen. Is it possible to expand the selection with more devices?

Default device offering in Visual Studio

Pokračovat ve čtení “How to add new preview devices to the XAML Designer”