Ladění .NET Standard knihoven v UWP

.NET Standard přinesl novou éru přenositelnosti knihoven mezi jednotlivými implementacemi .NETu a předčil Portable Class Library ve všech směrech.  UWP podporuje .NET Standard 2.0 od Fall Creators Update, ale je zde stále malý háček, který může v některých případech omezovat ladění .NET Standard knihoven v UWP.

Debugging .NET standard libraries in UWP

.NET Standard has ushered an era of effortless portability among different implementations of .NET and superseded Portable Class Libraries in every way. UWP supports .NET Standard 2.0 since the Fall Creators Update, but there is still one caveat that sometimes breaks debugging of Standard libraries in UWP.