Tip: Force-reinstall NuGet balíčků

NuGet je skvělý package manager, ale někdy se nechová tak jak bychom chtěli a balíčky se stáhnou nekompletně nebo nejsou správně referencovány ve vašem projektu. Kdykoliv na toto narazíte, vyplatí se zkusit force-reinstall všech balíčků. Ve Visual Studiu otevřete Tools -> NuGet Package Manager -> Package Management Console . V otevřeném okně Package Manager Console

Tip: Force-reinstall NuGet packages

NuGet is a great package manager, but sometimes it misbehaves and packages are either not properly downloaded or are not properly included in your project. Whenever you come across this, I recommend doing a force-reinstall of all packages. In Visual Studio go to Tools -> NuGet Package Manager -> Package Management Console . In the

Výběr formátu správy NuGet balíčků pro nové projekty

Nové Visual Studio 2017 přichází s podporou pro nový formát správy NuGet balíčků – PackageReference, který nahrazuje staré formáty Packages.config a project.json a přidává odkazy na balíčky přímo do projektového souboru. Tento formát by měl být do budoucna pro NuGet standardem (nebo-li, slovy NuGet týmu “the one NuGet standard to rule them all” 🙂 ),

Choosing NuGet package management format for new projects

The new Visual Studio 2017 comes with support for a new PackageReference package management format, which replaces the old Packages.config and project.json formats and puts the package references directly in the project file.This is bound to be the standard for NuGet in the future (or the one NuGet standard to rule them all, as they

Použití vlastního nuget.exe v konfiguraci buildu na VSTS

Krátce po vydání Visual Studia 2017 přidal tým Visual Studio Team Service nový hostovaný build agent Hosted VS2017 který zahrnuje podporu pro všechny nejnovější verze vývojářských nástrojů Microsoftu. Bohužel, přestožee build task pro Visual Studio build novou verzi 2017 podporuje, nejnovější verze NuGetu ještě přidána nebyla. Naštěstí je ale možné při buildu použít vlastní nuget.exe a použít jej pro restore

Using custom nuget.exe in VSTS build process

Soon after the release of Visual Studio 2017, the Visual Studio Team Services team has added a Hosted VS2017 build agent that has support for all the latest and greatest technologies. Unfortunately although the build task with Visual Studio 2017 is itself present, the newest version of NuGet wasn’t added, yet. Fortunately, it is possible to use