Solving SerializationException with Entity Framework 6 tooling

Code-first migrations in Entity Framework 6 are a great tool to work with most of the time, but when they hit you with an error, they like to do so in inexplicable ways. One of those is a SerializationException during any of the EF-related commands. In this article, I will show you what helps fix

Řešení SerializationException v nástrojích Entity Framework 6

Code-first migrace v Entity Frameworku 6 jsou skvělým nástrojem pro práci, ale ve chvíli kdy vás zasáhnou chybovou hláškou, často to je těžko vysvětlitelným způsobem. Jedním z nich je SerializationException při pokusu o provedení jakýchkoliv EF příkazů. V tomto článku nastíním řešení, které jsme objevili.

Resource behavior inconsistency for ItemTemplates of list controls in Anniversary Update

It appears that the Anniversary Update has a hidden buggy behavior concerning Resources in ItemTemplates of list controls. I have hit this problem while working on an UWP app and I will describe the problem along with a workaround, which you can use to make sure your app will behave correctly on all versions of

Lokalizační chyták: MissingManifestResourceException

Lokalizace je zábavná, když funguje, ale když ne, dokáže způsobit pořádný bolehlav. Zažil jsem jej sám ve formě záhadné výjimky MissingManifestResourceException  a chci se s vámi podělit o to, kdy k ní dochází a také jako připomínku, abych si na řešení příště vzpomněl rychleji 🙂 .