Tip: Force-reinstall NuGet balíčků

NuGet je skvělý package manager, ale někdy se nechová tak jak bychom chtěli a balíčky se stáhnou nekompletně nebo nejsou správně referencovány ve vašem projektu. Kdykoliv na toto narazíte, vyplatí se zkusit force-reinstall všech balíčků.

Ve Visual Studiu otevřete Tools -> NuGet Package Manager -> Package Management Console . V otevřeném okně Package Manager Console pak napište následující příkaz:

To projde všechny nainstalované balíčky ve vašem solution a přeinstaluje je.

Pokud chcete provést force-reinstall balíčků pouze pro jeden konkrétní projekt namísto celého řešení, můžete přidat přepínač -ProjectName:

NuGet

Tip: Force-reinstall NuGet packages

NuGet is a great package manager, but sometimes it misbehaves and packages are either not properly downloaded or are not properly included in your project. Whenever you come across this, I recommend doing a force-reinstall of all packages.

In Visual Studio go to Tools -> NuGet Package Manager -> Package Management Console . In the Package Manager Console window then enter the following command:

This will go package by package and force-reinstall them the opened solution.

If you want to force-reinstall packages only for one specific project instead of the whole solution, you can add the -ProjectName switch:

NuGet