Solving SerializationException with Entity Framework 6 tooling

Code-first migrations in Entity Framework 6 are a great tool to work with most of the time, but when they hit you with an error, they like to do so in inexplicable ways. One of those is a SerializationException during any of the EF-related commands. In this article, I will show you what helps fix

Řešení SerializationException v nástrojích Entity Framework 6

Code-first migrace v Entity Frameworku 6 jsou skvělým nástrojem pro práci, ale ve chvíli kdy vás zasáhnou chybovou hláškou, často to je těžko vysvětlitelným způsobem. Jedním z nich je SerializationException při pokusu o provedení jakýchkoliv EF příkazů. V tomto článku nastíním řešení, které jsme objevili.