Tip: Curly brackets in XAML Binding’s ConverterParameter

While working on an UWP app, I wanted to create a string.Format  based value converter, so that I could provide a format string in the ConverterParameter , augment the data bound value with it and use the result as a key for a localized string from resources. When I tried to build the project however, I was met with the following cryptic error message:

Although the nor the error nor the generated diagnostic were too helpful, because I have mostly added just the new XAML binding, I suspected the error must be hidden there.

As you might expect, it is not possible to use curly brackets directly inside the XAML binding expression.

Solution is simple – escaping with backslash.

With this little change, the code will compile and the value converter works as expected.

C#: Návrhový vzor Builder s dědičností

Návrhový vzor Builder je velmi užitečný v případě, že potřebujeme zapouzdřit a zjednodušit konstrukci složitějšího objektu. Spolu s návrhovým vzorem fluent interface nám umožní vytvořit praktické API, které může být součástí knihovny a je okamžitě pochopitelné pro ostatní vývojáře. Co když však přidáme dědičnost? Continue reading “C#: Návrhový vzor Builder s dědičností”