Tip: Roztažení položek seznamu v UWP na šířku

Ovládací prvky ListView a ListBox v univerzální platformě Windows je možné snadno využít pro zobrazení seznamů v uživatelském rozhraní aplikace. Ve výchozí podobě zabírají jednotlivé položky seznamu pouze ten prostor, který skutečně potřebují, což se často nehodí, protože je chceme roztáhnout na celou šířku ovládacího prvku. Jak toho dosáhnout?

Ve výchozí podobě jsou prvky zarovnané vlevo. Jak je roztáhnout?

Pokračovat ve čtení “Tip: Roztažení položek seznamu v UWP na šířku”

Tip: Stretching list items in UWP

The UWP ListView and ListBox  controls can be used to present lists of items in the user interface. By default the items are left-aligned and take up just the space they require, which is unfortunate if you want to stretch them to the full available width of the list control. How to achieve that?

By default, list items are left aligned, how to stretch them?

Pokračovat ve čtení “Tip: Stretching list items in UWP”