Ladění .NET Standard knihoven v UWP

.NET Standard přinesl novou éru přenositelnosti knihoven mezi jednotlivými implementacemi .NETu a předčil Portable Class Library ve všech směrech.  UWP podporuje .NET Standard 2.0 od Fall Creators Update, ale je zde stále malý háček, který může v některých případech omezovat ladění .NET Standard knihoven v UWP.

Debugging .NET standard libraries in UWP

.NET Standard has ushered an era of effortless portability among different implementations of .NET and superseded Portable Class Libraries in every way. UWP supports .NET Standard 2.0 since the Fall Creators Update, but there is still one caveat that sometimes breaks debugging of Standard libraries in UWP.

Poznámky z Windows Community Standupu (únor 2018)

Výojářský videokanál Channel9 22. února hostoval další epizodu Widows Community Standup s Kevinem Gallo a Andrewem Whitechapelem. Třemi hlavními tématy o kterých se diskutovalo byly konzolové UWP aplikace, víceinstanční aplikace a otevřenější přístup k souborovému systému. Záznam si můžete pustit na Channel9 anebo přímo zde. Pokud se ale jen chcete rychle dočíst o hlavních novnkách, přečtěte

Notes from Windows Community Standup (February 2018)

Channel9 hosted a Widows Community Standup on February 22 featuring Kevin Gallo and Andrew Whitechapel. The three main topics that were discussed were UWP Console applications, multi-instance apps and broader file access. You can watch the recording on Channel9 or right here. If you just want to get a quick peek at the news, read