Supporting light theme taskbar icons in UWP

The Windows 10 Insider Preview build 18282 for the first time revealed a beautiful light theme of the Windows Shell (Start menu, Taskbar and Action Center). Many stock apps have already been updated to support this color scheme so in this article, we will check out how to add support for light theme task bar

Podpora světlého motivu u taskbar ikon v UWP

Zkušební verze Windows 10 Insider Preview verze 18282 poprvé představila světu krásný světlý motiv systémového shellu (menu Start, taskbaru a centra akcí). Mnoho systémových aplikací bylo aktualizováno pro podporu tohoto barevného nastavení, takže se podíváme, jak podporu světlého motivu taskbar ikon můžeme přidat i do našich UWP aplikací!

Ladění .NET Standard knihoven v UWP

.NET Standard přinesl novou éru přenositelnosti knihoven mezi jednotlivými implementacemi .NETu a předčil Portable Class Library ve všech směrech.  UWP podporuje .NET Standard 2.0 od Fall Creators Update, ale je zde stále malý háček, který může v některých případech omezovat ladění .NET Standard knihoven v UWP.

Debugging .NET standard libraries in UWP

.NET Standard has ushered an era of effortless portability among different implementations of .NET and superseded Portable Class Libraries in every way. UWP supports .NET Standard 2.0 since the Fall Creators Update, but there is still one caveat that sometimes breaks debugging of Standard libraries in UWP.