Ladění .NET Standard knihoven v UWP

.NET Standard přinesl novou éru přenositelnosti knihoven mezi jednotlivými implementacemi .NETu a předčil Portable Class Library ve všech směrech.  UWP podporuje .NET Standard 2.0 od Fall Creators Update, ale je zde stále malý háček, který může v některých případech omezovat ladění .NET Standard knihoven v UWP.

Debugging .NET standard libraries in UWP

.NET Standard has ushered an era of effortless portability among different implementations of .NET and superseded Portable Class Libraries in every way. UWP supports .NET Standard 2.0 since the Fall Creators Update, but there is still one caveat that sometimes breaks debugging of Standard libraries in UWP.

Přidání GitHub upstream remote do Visual Studia

Vytvoření forku GitHub projektu a jeho naklonování pomocí Visual Studia je otázkou několika kliknutí. Jak ale udržet svůj fork aktuální vůči původnímu repozitáři a to přímo přes okno Team Explorer? Stačí přidat upstream remote. V Team Exploreru otevřte váš naklonovaný fork a po kliknutí na titulek v menu vyberte Settings. V otevřené stránce přejděte na

Tip: Force-reinstall NuGet balíčků

NuGet je skvělý package manager, ale někdy se nechová tak jak bychom chtěli a balíčky se stáhnou nekompletně nebo nejsou správně referencovány ve vašem projektu. Kdykoliv na toto narazíte, vyplatí se zkusit force-reinstall všech balíčků. Ve Visual Studiu otevřete Tools -> NuGet Package Manager -> Package Management Console . V otevřeném okně Package Manager Console

Tip: Force-reinstall NuGet packages

NuGet is a great package manager, but sometimes it misbehaves and packages are either not properly downloaded or are not properly included in your project. Whenever you come across this, I recommend doing a force-reinstall of all packages. In Visual Studio go to Tools -> NuGet Package Manager -> Package Management Console . In the

Connect(); 2017

Another year has come and with it the fourth annual on-line Microsoft Connect conference. Between 15th and 17th November you could watch the newest goodness from Microsoft for all developers on all platforms. Two main keynotes were dedicated to intelligent cloud and building intelligent applications of the future. Let’s see what Scott Guthrie (of course

Výběr formátu správy NuGet balíčků pro nové projekty

Nové Visual Studio 2017 přichází s podporou pro nový formát správy NuGet balíčků – PackageReference, který nahrazuje staré formáty Packages.config a project.json a přidává odkazy na balíčky přímo do projektového souboru. Tento formát by měl být do budoucna pro NuGet standardem (nebo-li, slovy NuGet týmu “the one NuGet standard to rule them all” 🙂 ),

Choosing NuGet package management format for new projects

The new Visual Studio 2017 comes with support for a new PackageReference package management format, which replaces the old Packages.config and project.json formats and puts the package references directly in the project file.This is bound to be the standard for NuGet in the future (or the one NuGet standard to rule them all, as they