XAML Compiled Bindings (výkonnostní tip pro Xamarin.Forms)

Data binding je excelentní vlastnost návrhového vzoru MVVM a umožňuje oddělení view a view modelů. Protože jsou Xamarin.Forms MVVM-first framework, použití data bindingu je jasnou volbou. Protože však data binding používá reflexi, může mít negativní dopad na výkon celé aplikace. Naštěstí Xamarin.Forms podporují Compiled Bindings, které jsou podobné syntaxi x:Bind v UWP a umožňují vyhodnocení všech

Výkonnost nastavení UWP aplikací

Univerzální platforma Windows obsahuje ApplicationData API, které poskytuje snadnou cestu pro ukládání a čtení aplikačních a uživatelských nastavení. Pokud jej však ve vaší aplikaci potřebujete používat velmi často, můžete narazit na výkonnostní problémy. Jak s nimi naložit?