C#: Návrhový vzor Builder s dědičností

Návrhový vzor Builder je velmi užitečný v případě, že potřebujeme zapouzdřit a zjednodušit konstrukci složitějšího objektu. Spolu s návrhovým vzorem fluent interface nám umožní vytvořit praktické API, které může být součástí knihovny a je okamžitě pochopitelné pro ostatní vývojáře. Co když však přidáme dědičnost? Pokračovat ve čtení “C#: Návrhový vzor Builder s dědičností”

Zarovnání obsahu UWP CommandBaru po Anniversary Update

Ovladací prvek CommandBar získal s Anniversary Updatem novou funkci dynamic overflow, která automaticky upravuje počet zobrazených tlačítek tak, aby se vešly na obrazovku a zbylá tlačítka nechá “přetéct” do sekundárního menu. Tato novinka bohužel přinesla neúmyslné problémy některým vývojářům, kteří používali vlastnost Content pro zobrazení dalšího obsahu na panelu – zarovnání obsahu nyní nefunguje dle očekávání.

Problém

Situaci demonstrujeme na jednoduchém příkladě:

Očekáváme, že obsah panelu bude zarovnaný uprostřed volného místa, které zbývá po umístění tlačítek. A tak tomu také před Anniversary Update bylo.

Od verze 14393 SDK ale vlastnost  HorizontalContentAlignment  ve výchozím stavu není respektována a obsah je zarovnán vlevo.

CommandBar ve výchozím stavu nerespektuje vlastnost HorizontalContentAlignment

Příčina problému

Výchozí šablony ovladacích prvků jsou definovány v souboru XAML resource dictionary na následující cestě: C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\DesignTime\CommonConfiguration\Neutral\UAP\10.0.14393.0\Generic\generic.xaml . Pokud v tomto souboru vyhledáte šablonu pro CommandBar  , zjistíte, že obsahuje novou skupinu  VisualStateGroup :

Jak je z kódu vidět, při povoleném dynamic overflow se mění nastavení velikosti sloupců v rozložení CommandBaru .

Ve výchozím visual state ( DynamicOverflowDisabled ) je   ContentControlColumnDefinition.Width  nastavena na  *  (hvězda) a PrimaryItemsControlColumnDefinition.Width  nastavena na  Auto . To znamená, že tlačítka napravo zabírají určitou šířku a zbylý prostor je dedikován obsahu Content .

Když je dynamic overflow povolen, velikosti sloupců se prohodí. Ovladací prvek nyní nechá sloupec s tlačítky roztáhnout (aby dostupné místo mohl potenciálně využít pro více tlačítek a mohl také spočítat prostor pro ně za běhu aplikace) a sloupec s obsahem dostane už pouze takový prostor, který skutečně potřebuje. To znamená, že s povoleným dynamic overflow bude obsah vždy vypadat jako zarovnaný vlevo, protože jeho sloupec mu nenabízí žádné místo navíc.

Od Anniversary Update je dynamic overflow u command baru ve výchozím stavu povolen.

Řešení

Dynamic overflow můžete vypnout pomocí vlastnosti IsDynamicOverflowEnabled. Ačkoliv se poté musíte ujistit, že se tlačítka na panelu zobrazují správně pro všechna rozlišení obrazovky, můžete díky tomu zarovnávat obsah dle potřeby.

Zakázání dynamic overflow opraví problém se zarovnáním obsahu

Pokud chcete zachovat dynamic overflow, můžete namísto jeho vypnutí okolo vašeho obsahu přidat odsazení ( Margin ) tak, aby vypadal zarovnaný. Pravděpodobně bude ale nutné použít Adaptive Triggery aby odsazení vypadalo dobře na každém zařízení.

Použití vlastních fontů v C# UWP aplikacích

Přestože výchozí Windows 10 font Segoe UI je rozhodně velmi pěkný, čas od času můžete chtít vaší aplikaci vdechnout punc originality pomocí jiného fontu.

V UWP aplikacích můžete použít téměř kterýkoliv .ttf .otf font. .woff a .eot fonty nyní nejsou v C# UWP aplikacích podporovány (ale lze je použít v JavaScriptových UWP aplikacích).

Získání fontu

Nejprve si samozřejmě musíte nějaký font vybrat. Na internetu je k dispozici mnoho fontů, které lze použít zdarma (i v komerčních projektech), a také mnoho fontů, které si můžete zakoupit.

Google Fonts a Font Squirrel jsou skvělé zdroje nepřeberného množství fontů zcela zdarma.

Poté co si vyberete font, který se vám líbí, stáhněte si jeho .ttf nebo .otf soubor a přidejte jej do vašeho UWP projektu jako Content (Build Action v property manageru).

Ujistěte se, že je font přidán s Content Build Action
Ujistěte se, že je font přidán s Content Build Action

Nastavení fontu v XAMLu

Každý textový ovladací prvek v XAMLu má vlastnost FontFamily, pomocí které lze font nastavit. V případě předinstalovaných fontů stačí zadat jejich název. V případě vlastních fontů musíme být více specifičtí:

[CestaKFontu] je relativní cesta k souboru s fontem v projektu. V případě, že máte ve složce Assets/Fonts font ArimaMadurai-Black.ttf, použijte /Assets/Fonts/ArimaMadurai-Black.ttf jako cestu.

[JmenoFontu] je jméno fontu. Zde je však malý háček. Některé fonty vyžadují, aby jméno fontu zahrnovalo i jeho konkrétní typ (tloušťka či italika fontu), v jiných případech stačí jméno samotné. Použitím metody pokus omyl můžete zjistit, která forma je požadována. XAML designer by měl změnu okamžitě reflektovat.

Použití okna Properties

Výběr fontu v okně properties

Namísto manuálního nastavení fontu v XAMLu můžete použít okno Properites ve Visual Studiu. Vyberte si v kódu nebo v designeru nějaký ovladací prvek a následně rozbalte sekci Text v Property manageru. Pomocí rozbalovacího seznamu Font si můžete vybrate nejen z fontů, které jsou na vašem zařízení nainstalovány, ale i z vlastních fontů, které jste přidali do projektu (tyto by se měly zobrazovat na začátku seznamu).
Upozornění: okno Properties vždy přidá na konec jména fontu i jeho typ. Pokud se font nezobrazuje správně, zkuste typ fontu z konce hodnoty vlastnosti FontFamily odebrat ručně.

Nastavení fontu v kódu

Změna fontu v kódu vyžduje pouze vytvoření instance třídy Windows.UI.Xaml.Media.FontFamily a předání stejné řetězcové hodnoty, kteoru jsme používali v XAMLu, jejímu konstruktoru.

DirectWrite downloadable fonty

Windows 10 přidal novou funkci XAML integration of DirectWrite downloadable fonts. Díky ní můžete nastavit font některého XAML ovladacího prvku na dosud nenainstalovaný font a DirectWrite jej automaticky stáhne na pozadí. Než se font stáhne, text bude zobrazen pomocí výchozího fontu. Navíc by měla funkce inteligentně stahovat pouze ty části fontu, které skutečně potřebujete, což je velká výhoda u velkých znakových sad, jako je Japonština, Čínština nebo Korejština. Stažené fonty jsou uloženy v systémové cache, aby mohly být znovu použity a to i jinou aplikací.

Tato novinka vypadá velmi užitečně, ale bohužel zatím není vůbec dokumentováná. Jediný zdroj pro ni je nyní ukázkový projekt XamlCloudFontIntegration v repozitáři Windows Universal Samples na Githubu. Tento projekt obsahuje tři fonty, které DirectWrite dokáže stáhnout a také PowerShell skript, který porčistí systémovou cache pro fonty.

Ukázkový kód pro tento článek si můžete prohlédnout a stáhnout na mém GitHubu.

Zpětná vazba k UWP aplikacím přes Feedback Hub

Feedback Hub ve Windows 10 umožňuje uživatelům otevřeně a efektivně sdílet své nápady na vylepšení a reportovat chyby. Nyní Microsoft přidává podporu zasílání zpětné vezby i pro aplikace třetí strany.

Jak můžete uživatele rychle odkázat do Feedback Hubu přímo z vaší aplikace? Je to snadné! Stačí použít nové SDK – s trochu krkolomným názvem – Microsoft Store Engagement and Monetization SDK.

Integrace Store Engagement SDK

Microsoft Store Engagement and Monetization SDK je nové rozšíření Visual Studia, které zahrnuje pod jednou střechou obě, předtím oddělená, Microsoft Advertising SDK (Advertising SDK a Advertising Universal SDK) a také nové Microsoft Store Engagement SDK:

Pro nainstalování rozšíření do Visual Studia, klepněte na menu Tools a vyberte Extensions and Updates. V levém panelu otevřeného dialogu vyberte sekci Online a do vyhledávacího pole zadejte název SDK (nebo jeho část). Výsledky vyhledávání by vám měly nabídnout instalaci rozšíření pomocí tlačítka.

MSAM SDK

Nyní máme potřebnou prerekvizitu a můžeme přidat Store Engagement SDK přímo do našeho UWP projektu.

Přidání SDK do projektu

Otevřete své řešení a klepněte pravým tlačítkem myši na položku References pod vaším UWP projektem v Solution Exploreru. Zde vyberte Add Reference. Otevře se Reference Manager. Označte sekci Universal Windows > Extensions a v seznamu uprostřed najdete mezi nainstalovanými rozšířeními Microsoft Store Engagement SDK. Zahrňte jej do projektu zaškrtnutím políčka nalevo.

Adding the Store Engagement SDK reference

Nyní jsme připraveni získávat zpětnou vazbu! Kód pro otevření Feedback Hubu je velmi jednoduchý a přímočarý:

Tento řádek kódu spustí odpovídající URI registrovanou pro Feedback Hub s hlubokým odkazem na sekci týkající se vaší aplikace. Pozor – odkaz na Feedback Hub bude fungovat až aplikaci publikujete na Windows Store (protože až poté je ID aplikace validní).

Upozornění

Protože tato funkčnost úplně nová, nefunguje vždy dle očekávání (či dokonce vůbec – například na aktuálním Windows Mobile preview buildu). Vždy doporučuji poskytnout uživatelům ještě alternativní způsob pro zaslání zpětné vazby, například přes e-mail. Tím zajistíte, že nikdy nepřijdete o důležité informace, které vám chtějí uživatelé o vaší aplikaci poskytnout.

WinRT chyták – “one shot” Timer BackgroundTask se neodregistruje po jeho “one shot”

Nejprve – omlouvám všem fanouškům Jacka Reachera, tento článek není o jedné z knih této série, leč jeho název ji obsahuje rovnou dvakrát 🙂 .

V mé poslední vydané Windows 10 aplikaci Event Countdowns jsem udělal nešťastnou chybu. Při registraci Background Tasku který měl aktualizovat dlaždice aplikace každých 30 minut jsem použil následující kód:

Na první pohled nic neobvyklého. Nebo – to jsem si alespoň myslel. Den po vydání aplikace jsem se podíval na připnutou dlaždici odpočítávající čas do premiéry filmu Captain America: Civil War a s velkým překvapením zjistil, že zobrazený zbývající čas je byl o den posunutý! Okamžitě jsem zkontroloval zdrojový kód a po několika minutách zběsilého debugování jsem objevil skryté zlo – druhý parametr konstruktoru třídy TimeTrigger.

Druhý parametr, oneShot, určuje, zda task bude spuštěn pouze jednou (hodnota true) nebo periodicky (hodnota false).

Moje naivní řešení tedy spočívalo ve výměně true za false a protože na počítači aplikace fungovala bez problémů, publikoval jsem aktualizovanou verzi na Store.

Když nová verze aplikace dorazila na můj telefon, s radostí jsem ji nainstaloval, spustil a čekal, až dlaždice znovu oživnou. A čekal jsem. A čekal jsem. A… nic.

Byl jsem zmaten a nechápal jsem, kde může být rozdíl mezi počítačem a telefonem. Tak jsem se znovu vrátil ke zdrojovému kódu a znovu jej promyslel. A pak – jsem to uviděl.

Přirozeně jsem předpokládal, že jakmile oneShot Background Task je jednou spuštěn, systém jej automaticky odregistruje. Ve skutečnosti tomu tak ale není.

I poté co oneShot trigger spustí Background Task, task stejně zůstane zaregistrován!

To znamená, že po instalaci aktualizované verze aplikace na můj telefon a jejím spuštění se při pokusu o registraci tasku kód zastavil na kontrole podmínky  task != null  která se vyhodnotila jako true, protože task byl stále zaregistrován, přestože již proběhl!

Finální řešení tedy vyžadovalo vynutit odregistrování Background Tasku a jeho znovuzaregistrování s oneShot nastaveným na false.

Bug je odchycen a dlaždice znovu žijí!

 

Zúčastněte se “Know It. Prove It.” v únoru 2016

Microsoft Virtual Academy letošní únor opět hostuje skvělý “Know it. Prove it.” challenge!

Tato akce vám dává možnost připojit se k tisícům dalších vývojářů s velkolepým cílem – naučit se nové technologii a rozšířit své obzory za 29 dnů pomocí skvělých kurzů a studijních cest, které nabízí MVA. Proto se zaregistrujte již nyní a udělejte z února měsíc učení novým znalostem!

knowit

Jak opravit klávesové zkratky ve Visual Studiu, když ReSharper zlobí

Neodpustil bych si nezmínit, že ReSharper je úžasný a téměř neodolatelný nástroj pro vývoji v jazyce C#. Vylepšené fungování IntelliSense a automatické přidávání using direktiv jsou samy o sobě důvodem, proč jej mít nainstalovaný. Bohužel někdy ReSharper přestane dobře spolupracovat s výchozími klávesovými zkratkami Visual Studia. Po nové instalaci na počítač s jiným než americkým výchozím rozložením klávesnice často nefungují zkratky jako Ctrl + F (Quick Find).

Některé klávesnice totiž na psaní znaků jako jsou závorky vyžadují speciální kombinace znaků s Alt Gr. Například na výchozí české klávesnici lze levou hranatou závorku ( ‘[‘ ) napsat pomocí kombinace Alt Gr + F. Nějakým způsobem se toho ReSharper dovtípí a přiřadí příkaz, který se používá k přechodu k obsahující deklaraci (výchozí Ctrl + [) na kombinaci Ctrl + F a vynechá modifikátor Alt Gr.

Pokud se ocitnete v podobné situaci, je zde naštěstí snadné řešení! Nejprve změňte své rozložení klávesnice ve Windows na americké (US). Následně otevřte Visual Studio a v něm dialog Options přes menu Tools. Z levého seznamu možností vyberte Keyboard. V horním rozbalovacím seznamu vyberte preferované mapování kláves (obvykle ‘(Default)’) a klikněte na tlačítko Reset, potvrďte restart pomocí Yes a zavřete dialog přes OK.

KeyboardLayout

Nyní pravděpodobně chcete obnovit také některé užitečné klávesové zkratky ReSharperu (nikod, kdo si jej nainstaloval, by nemohl žít bez všemocné zkratky Alt + Enter!). To můžete udělat přes menu ReSharper, volbu Options, vyberte vlevo Keyboard & Menus a nyní jen jednoduše vyberte vám nejbližší rozložení zkratek a klikněte na Apply Scheme a poté Save. Nyní můžete otestovat, zda předtím nefunkční příkaz již nyní funguje.

Resharper

Lze se nyní také bezpečně vrátit na původní (ne-americké) rozložení klávesnice a funkčnost zkratek by měla být zachována.

WinRT KeyDown volán dvakrát pro klávesu Enter

Všiml jsem si zvláštního problému, ke kterému dochází při zpracování události KeyDown. Když uživatel stiskne klávesu ‘Enter’, tato událost je ve skutečnosti ve WinRT zpracována dvakrát (alespoň pro ovladací prvky TextBoxPasswordBox  u kterých jsem si tohoto chování všiml).

Podívejte se na následující příklad:

Co se stane, když uživatel uvnitř textového pole, které má zaregistrovaný tento handler události KeyDown, stiskne ‘Enter’?

Jak jste očekávali, událost je zpracována a frame naviguje na stránku  SomeOtherPage . Ale jakmile zpracování skončí, je metoda zavolána znovu s přesně stejnými argumenty! Kód metody je proveden znovu, takže frame podruhé načte shodnou stránku (a nyní tedy při pokusu o navigaci zpět je v navigačním zásobníku ještě původní instance).

Toto chování je zřejmě spojeno pouze s klávesou ‘Enter’ a nevyskytuje se u jiných kláves. Řešení problému naštěstí je snadné:

Nastavením vlastnosti KeyRoutedEventArgsHandled na true říkáme, aby se zpracování a “bublání” směrem XAML stromem nahoru ukončilo, ale to zároveň zabrání tomu, aby byla událost znovu zpracována na stejném ovládacím prvku.

Problém jsem reportoval v aplikaci Windows Feedback  v sekci Developer Platform. Pokud chcete vyřešení tohoto bugu podpořit, dejte mu hlas kliknutím sem 🙂 .

Jak zobrazit dotykovou klávesnici při práci s TextBoxy ve WPF

Aktualizováno – listopad 2016 – .NET Framework 4.6.2

Aplikace ve WPF (Windows Presentation Foundation) mají ve světě dotykových obrazovek zatím trochu těžký život. V případě WinRT aplikací se panel s dotykovou obrazovkou zobrazí automaticky, kdy je aktivováno kterékoliv textové pole v aplikaci, aby uživatel nemusel přerušovat své workflow a všechny úkony mohl provádět jen dotykem. Pro klasické desktopové aplikace je ale situace trochu komplikovanější – textová pole klávesnici automaticky nezobrazí a je tak na uživateli, aby ji otevřel sám. A to je nepraktické.

TouchKeyboard
Hej! Jak tě zobrazím ve své WPF aplikaci?

Pro tento problém existují dvě různá řešení.

Trošku hackovací řešení

První řešení vyžaduje trochu hraní se systémem. Nejdříve je nutné vypnout podporu pro použití pera jako vstupního zařízení v naší aplikaci a následně je možné vynutit, aby se textová pole chovala stejně jako ve WinRT pomocí nativních Windows API. To samozřejmě zahrnuje nutnost provést COM import příslušných nativních funkcí systému. Celý proces je velmi dobře popsán zde na blogu Briana Lagunase a doporučuji vám jej vyzkoušet. Pokud vám řešení bude vyhovovat, skvěle!

Nevýhodou tohoto řešení, kterou jsem náhodou objevil, je fakt, že vypnutí podpory pera z nějakého důvodu zablokuje možnost dotykového “scrollování” skrz ovladací prvky typu ListBox. Kterýkoliv pokus o scrollování tímto způsobem způsobí volání události ItemClick na položkách seznamu, kterých se dotkneme. Uživatel pak může scrollovat pouze malým posuvníkem seznamu, který je pro dotyk nevhodný.

Jednoduchá, ale více manuální cesta

Abychom obešli problémy, které přícházejí po vypnutí podpory pera ve WPF aplikaci (případně pokud tuto podporu vyžadujeme), můžeme jít na celý problém jednodušší cestou, ač s trochu méně automaticky. Vytvoříme vlastní implementaci TextBoxu:

Jak to funguje?

Když TextBox získá focus po dotyku uživatele, je zavolána událost GotTouchCapture. V zpracování této události můžeme manuálně spustit proces dotykové klávesnice. Ta je totiž normální spustitelnou aplikací na cestě  “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip.exe”.

Toto řešení je velmi jednoduché a nevyžaduje žádné explicitní “hackování”. Jedinou nevýhodou je, že vy jako vývojář musíte vždy pamatovat, abyste namísto klasického TextBoxu používali tuto modifikovanou verzi pokaždé, kdy je vyžadováno správné dotykové chování.

Ukončení procesu

Logickým rozšířením tohoto řešení je zabití procesu dotykové klávesnice ve chvíli, kdy ji již nepotřebujeme – tedy když vstupní pole ztratí focus. Metoda Process.Start( string ) vrací instanci třídy Process, která má instanční metodu Kill() . Tato metoda ukončí proces jež instance představuje.

Nejprve potřebujeme zajistit, abychom k instanci procesu měli přístup:

Nyní jen napojíme událost LostFocus:

 

Aktualizováno – co Windows 10?

Ve Windows 10 se tento problém stává spíše kosmetickou vadou díky novému Režimu tabletu.

Režim tabletu

tablet-modeNejnovější verze Windows přináší nový Režim tabletu, do kterého se lze přepnout pomocí tlačítka v Centru akcí nebo přes aplikaci Nastavení. Přestože tento mód někteří vidí jako nevýhodu oproti Windows 8.1, umožňuje výrazně intuitivnější integraci nových Windows Store aplikací a klasických desktopových aplikací. Každá aplikace se ve výchozí podobě spouští v režimu celé obrazovky, ale je stále možné spouštět dvě aplikace vedle sebe. Jednou z velmi pěkných výhod Režimu tabletu je fakt, že dotyková klávesnice na obrazovce se zobarzuje automaticky, když jakýkoliv textový prvek dostane focus, a to nezávisle na typu aplikace. Tímto můžete přenechat kontrolu nad zobrazením klávesnice systému samotnému a usnadnit si tak výrazně práci. Jedinou nevýhodou je to, že i přes talbetové zobrazení klávesnice na rozdíl od Windows Store aplikací překrývá obsah okna nad kterým je zobrazena a neposune jej nahoru, ani ve chvíli, kdy je připnuta ke spodní straně obrazovky. Může se tak stát, že kontextová menu a drop-down seznamy skončí pod klávesnicí a uživatel je tak nucen ji pro pokračování manuálně uzvařít.

Mimo Režim tabletu

Ale co v případě, že Režim tabletu z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete použít? Jedno nenápadné nastavení nás zachrání!

Otevřete aplikaci Nastavení, přejděte do sekce Zařízení a vyberte Psaní – zde skrolujte dolů a úplně na konci najdete nastavení, které je ve výchozím stavu vypnuto (bohužel nechápu z jakého důvodu) – po povolen tohoto nastavení se dotyková klávesnice zobrazí automaticky ve chvíli, kdy se prstem spustí zadávání textu a není připojena žádná klávesnice. Toto je perfektní řešení pro většinu případů a používání klasických aplikací na dotykovém zařízení to dělá intuitivním a konzistentním.touch

Aktualizováno – .NET Framework 4.6.2

V srpnu 2016 Microsoft oznámil novou aktualizaci .NET Framework 4.6.2. Kromě velmi užitečného rozšíření WPF o podporu Per-Monitor DPI tato aktualizace také adresovala problém s klávesnicí na dotykovém zařízení.

WPF aplikace cílené na novou verzi frameworku podporují automatickou invokaci a skrytí dotykové klávesnice stejně tak jako je to u nových UWP aplikací, takže výše uvedená řešení již nejsou pro nové aplikace nutná.

softkeyboard