XAML Compiled Bindings (Xamarin.Forms performance reminder)

Data binding is an excellent feature of the MVVM pattern and allows you to decouple views and view models. Because Xamarin.Forms are MVVM-first, using data binding is a clear choice. However, as data binding uses reflection by default, it can have a negative impact on performance. Luckily, Xamarin.Forms support Compiled Bindings, which are akin to UWP’s x:Bind and

XAML Compiled Bindings (výkonnostní tip pro Xamarin.Forms)

Data binding je excelentní vlastnost návrhového vzoru MVVM a umožňuje oddělení view a view modelů. Protože jsou Xamarin.Forms MVVM-first framework, použití data bindingu je jasnou volbou. Protože však data binding používá reflexi, může mít negativní dopad na výkon celé aplikace. Naštěstí Xamarin.Forms podporují Compiled Bindings, které jsou podobné syntaxi x:Bind v UWP a umožňují vyhodnocení všech